BẢNG GIÁ XE

Mitsubishi Mirage MT- 380.000.000VNĐ – Xem chi tiết
Mitsubishi Mirage CVT ECO – 415.000.000VNĐ – Xem chi tiết
Mitsubishi Mirage CVT – 450.000.000VNĐ – Xem chi tiết

Mitsubishi Attrage MT ECO – 395.000.000VNĐ – Xem chi tiết
Mitsubishi Attrage MT – 425.000.000VNĐ – Xem chi tiết
Mitsubishi Attrage CVT ECO – 445.000.000VNĐ – Xem chi tiết
Mitsubishi Attrage CVT – 475.000.000 – Xem chi tiết

Mitsubishi Outlander 2.0 CVT STD – 808.000.000VNĐ – Xem chi tiết
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT – 908.000.000VNĐ – Xem chi tiết
Mitsubishi Outlander 2.4 CVT – 1.048.000.000VNĐ – Xem chi tiết

Mitsubishi Pajero Sport D 4×2 AT – 1.062.000.000VNĐ – Xem chi tiết
Mitsubishi Pajero Sport G 4×2 AT – 1.092.000.000VNĐ – Xem chi tiết
Mitsubishi Pajero Sport G 4×2 AT Premium – 1.160.000.000VNĐ – Xem chi tiết
Mitsubishi Pajero Sport G 4×4 AT – 1.182.000.000VNĐ – Xem chi tiết
Mitsubishi Pajero Sport G 4×4 AT Premium – 1.250.000.000VNĐ – Xem chi tiết

Mitsubishi Expander MT – 550.000.000VNĐ – Xem chi tiết
Mitsubishi Expander AT – 620.000.000VNĐ – Xem chi tiết

Mitsubishi Triton 4×2 MT – 555.000.000VNĐ – Xem chi tiết
Mitsubishi Triton 4×2 AT – 586.000.000VNĐ – Xem chi tiết
Mitsubishi Triton 4×2 AT MIVEC – 685.000.000VNĐ – Xem chi tiết
Mitsubishi Triton 4×4 MT – 646.000.000VNĐ – Xem chi tiết
Mitsubishi Triton 4×4 AT MIVEC – 770.000.000VNĐ – Xem chi tiết